Bejelentés


FARock Fesztivál Fiatal Amatőr RockFesztivál


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Házirend

A jegy megvásárlásával látogatóink tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára, illetve a jegyelővételi időszakra érvényes HÁZIREND alábbi pontjait. 1. Jegyvásárlás A Fiatal Amatőr RockFesztiválra érvényes bérletet és jegyet kizárólag a Szervezőnél, a rendezvény időtartama alatt, a helyszínen lehet vásárolni. A rendezvényre jegyek válthatók mindaddig, amíg a rendezvényen való részvétel biztonságos, és a helyszín befogadóképessége lehetővé teszi a további jegyek kibocsátását. A biztonság megalapozottságának megállapítására a szakhatóságok hozzájárulásával kerül sor. 2. Belépés A rendezvényre történő belépésre kizárólag a Szervező által kijelölt Beléptető Pontokon kerülhet sor. A szabály figyelmen kívül hagyása azonnali intézkedést von maga után. A belépési folyamat részét képezi, hogy a Szervező szerződött, biztonságért felelős munkatársai a látogatók testi épségének és vagyoni biztonságának érdekében jogszerű ellenőrzést végeznek. A rendezvény területére kábítószert, robbanószert, üvegtárgyat, ütő- és vágóeszközt, esernyőt, viperát, ólmosbotot, zászlórudat, horgászbotot, gázspray-t, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos. Továbbá étel és ital semmilyen mennyiségben nem vihető be a rendezvény területére. A rendezvényre 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag nagykorú kísérővel léphetnek be, és azon kizárólag nagykorú felügyeletével tartózkodhatnak. 12 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes. Mozgássérültek és vakok - az igazoló okmányok birtokában és azok bemutatásával - a rendezvényt térítésmentesen látogathatják abban az esetben, ha érvényes jeggyel rendelkező kísérővel érkeznek. A rendezvény területére az általános közfelfogás szerint szelíd, mások testi épségére nem veszélyes háziállatok léptethetők be (például, de nem kizárólagosan: kutya, vadászgörény). A belépésnél ellenőrzésre kerül az állat oltási könyve (kizárólag 1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással), valamint a vezetéshez szükséges póráz és szájkosár megléte. Ezek hiányában Szervezőnek nem áll módjában az állatot beengedni. 3. Részvétel A látogatók a rendezvény területén a mindenkori normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, vagy magatartástól, amely mások személyiségi jogait, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogatók a rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására, és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától illetve a szemeteléstől. A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkohollal és dohányáruval történő kiszolgálása tilos. A rendezvényen 24 órás orvosi ügyelet és elsősegély-nyújtás biztosított. A rendezvényen 24 órás biztonsági őrzés biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere, valamint a Rendőrség munkatársai látják el. A látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani. A rendezvény teljes területén, továbbá a parkoló és a sátorhelyek közelében a tűzgyújtás szigorúan tilos. 4. Egyéb Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. Az esemény rossz idő esetén is megrendezésre kerül, kivéve vis maior esete. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerű keretek között nem bonyolítható le. Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, nem a Szervező hibájából adódó balesetekért, kórházi ellátásért, értéktárgyakban keletkezett károkért, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető produkciók színvonaláért. Biztonságos és kellemes szórakozást kíván a Szervező!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!